Rusta & Matcha i Karlskrona

Ingång i Gallerian Kronan, vån 2