Dataskyddspolicy / GDPR

A-Karriär värnar och respekterar din integritet. I denna integritetspolicy beskriver vi de olika typer av personlig information som vi samlar in, hur vi använder denna information och de rättigheter och valmöjligheter enskilda personer har gällande vår användning av deras information.

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Bolaget agerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sina jobbkandidaters och medarbetares räkning och ansvarar för att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lag.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Bolagets utgångspunkt är att inte registrera data som inte anses nödvändigt för vår verksamhet, och heller inte spara data längre än vad syftet kräver. Det innebär att Bolaget följer lagar och förordningar som anger hur länge olika typer av data får sparas. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. I enlighet med GDPR kommer Bolaget att föra register över de kategorier av personuppgifter som kontrolleras och behandlas. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning.

Finns du registrerad i något av Bolagets register så har du rätt till att;

  • Ta del av de uppgifter som vi har registrerade
  • Begära att få de uppgifter som finns registrerade raderade
  • Begära att få ut de uppgifter som finns registrerade för att ge dem vidare till en annan verksamhet
  • Rätta de uppgifter som registrerats felaktigt

 

 

Du har rätt att begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har registrerade. För att erhålla detta vänder du dig till info@akarriar.se. Vilka uppgifter som finns med i registerutdraget beror på den relation du haft till Bolaget. Behandlingstiden för registerutdrag är 4 veckor. Vi samlar uppgifterna i en fil och skickar dem till den e-postadress som finns registrerad hos oss, detta för att säkerställa att uppgifterna kommer till dig och ingen annan. Du har rätt att begära registerutdrag på registrerade uppgifter en gång per en 12-månadersperiod.

Du har rätt att begära att få uppgifter raderade. För att säkerställa att begäran av radering kommer ifrån dig kommer vi att skicka ut en förfrågan om radering till den e-postadress som finns registrerad hos oss. När vi fått bekräftelse från dig kommer radering att ske, behandlingstiden för radering av uppgifter är upp till 4 veckor. På grund av andra lagar och förordningar är Bolaget i vissa fall förhindrade att radera uppgifter som vi har registrerade. Exempel på detta är bokföringslagen och lagen om diskriminering som förhindrar oss från att radera uppgifter som är knutna till din anställning eller om du ingått i en rekryteringsprocess. För att använda rätten till att bli raderade behöver du vända dig till info@akarriar.se.

Du har rätt att få de uppgifter som registrerats hos oss felaktigt rättade. I första hand ber vi dig att logga in på din profil via Bolagets hemsidor. I andra hand ber vi dig vända dig till info@akarriar.se. Bolaget kommer rätta uppgifterna så fort som möjligt, dock senast inom 4 veckor efter begäran om rättelse.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i din information nedan så kontaktar vi dig inom kort